720 795 264 [email protected]

Diagnozowanie chorób psychicznych

Może dla kogoś “zdrowego”, lub jakiegoś lekarza ten opis tego całego diagnozowania jest dziwny i nie potrzebny, gwarantuje jednak, że od strony chorego to jest czasem kwestia żyć, oddychać albo nie żyć i dychać np. na rencie… Wszystko to, co do innego koszyka chorób...