720 795 264 tomek@zoltepapiery.pl

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSÓW organizowanych dla słuchaczy kanału youtube „Normalnie, czyli jak?

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursów jest Tomasz Urban, ul. Powstańców 42/1, Kraków
 2. Zasady konkursów ogłaszane są na poszczególnych nagraniach.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursach mogą być ogłaszane różne zadania, np. skomentowanie filmu, odpowiedź na pytanie, skomentowanie posta, filmu itd itd.
 4. Przy okazji ogłoszenia konkursu, będzie też ogłoszona metoda i czas wyłonienia wygranej.
 5. Konkursy te nie są grami losowymi, ani loteriami promocyjnymi w myśl rozumienia ustawy o grach losowych (zob. ustawa o grach i zakładach wzajemnych), gdyż w żadnym przypadku nie zachodzi 'nabycie udziału, losu”, jak i też stawka wygranej  nie jest zależna od wpłat użytkowników.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda dorosła osoba fizyczna, będąca subskrybentem kanału „Normalnie,czyli jak?” oraz spełniająca warunki określone każdorazowo w konkursie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. Zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://zoltepapiery.pl/regulamin-konkursu/
  2. Spełnienie warunków podanych w regulaminie, jak i w każdorazowym epizodzie konkursu.
  3. W każdorazowym epizodzie konkursu można brać udział jeden raz.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiot konkursu jest wskazywany każdorazowo na danym nagraniu.
 2. Nagrodę otrzymuje osoba wyłoniona w drodze i w czasie określonym wraz z przedstawieniem przedmiotu konkursu.
 3. W celu odbioru nagrody należy wysłać maila z danymi adresowymi (adres w granicach polski) na adres tomek@wonders4you.com nie później niż 10 dni od czasu wygrania. Brak spełnienia tego warunku rozumie się jako rezygnację z nagrody.
 4. W przypadku podawania danych osobowych obowiązuje poniża polityka prywatności.
 5. Nagroda wysyłana jest przy pomocy poczty polskiej.
 6. Nagrodami w Konkursie są książki lub inne rzeczy określone  w nagraniu.